Inti Ferreira

Winkelwagen Inloggen / Registreren

Privacybeleid

1. Privacy van de klant

IF - inti ferreira, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27303359 ( IF ) en distributeur van het merk inti ferreira verbindt zich ertoe de persoonlijke informatie van de klant te beschermen in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht op 25 mei 2018. Ons privacybeleid is beschikbaar op de website van IF op www.intiferreira.eu. De klant kan ook om een exemplaar hiervan vragen door contact op te nemen met onze klantenservice.

2. Welke gegevens worden opgehaald en hoe deze worden opgehaald

De persoonlijke informatie die IF over de klant verzamelt, is afhankelijk van de bestaande relatie tussen beide partijen. Persoonlijke informatie omvat informatie over een persoon die redelijk identificeerbaar is. Wanneer de klant een bestelling plaatst of zich registreert voor een dienst aangeboden door IF , wordt deze persoonlijke informatie opgehaald. Om een account aan te maken of een bestelling te plaatsen zijn bepaalde gegevenselementen vereist, zoals voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, thuisadres, verzendadres en geboortedatum. IF kan ook gegevens verzamelen met als doel de orderverwerking te vergemakkelijken, de klant een betere ervaring te bieden en de service van IF te helpen verbeteren. Informatie verzameld bij authenticatie of identiteitscontroles kan ook worden verzameld en voor die doeleinden worden gebruikt. Betalingsgegevens, zoals creditcardgegevens, worden rechtstreeks ingevoerd en verder verwerkt door onze betalingsgatewayprovider Mollie (zie betalingen ) volgens de toepasselijke voorschriften (bijv. Conform aan PCI Data Security Standards).

a) Verzameling van persoonlijke informatie via websites en apps

Informatie zoals metagegevens wordt automatisch verzameld door het gebruik van de klant van de IF- website, of de websites en apps van gelieerde ondernemingen, door cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites of apps op de computer of het apparaat van de klant kunnen plaatsen. Gewoonlijk worden cookies gebruikt om terugkerende gebruikers van websites te identificeren en hun voorkeuren te onthouden. IF kan deze informatie zowel anoniem als met betrekking tot gebruikersaccounts verzamelen. Cookies worden ook gebruikt om de website gebruiksgewoonten te laten volgen en gegevens te verzamelen, zodat IF de ervaring van een klant op zijn website kan aanpassen. Wanneer de klant bijvoorbeeld de IF- website bezoekt of een IF- app gebruikt, kunnen cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder het serveradres, de datum en tijd van het bezoek, de weergegeven pagina's, gedownloade documenten en het type browser en besturingssysteem dat wordt gebruikt. De informatie wordt door IF gebruikt en bekendgemaakt voor doeleinden zoals statistische analyse en om de verbetering van de functionaliteiten en bruikbaarheid van onze website en apps te vergemakkelijken. Op dezelfde manier kunnen we, wanneer Apps van IF worden gebruikt, periodiek technische gegevens en gerelateerde informatie (inclusief technische informatie over het mobiele apparaat en systeemvoorkeuren van de klant) ophalen en gebruiken, om het aanbieden van software-updates, softwareondersteuning en andere diensten met betrekking tot de Apps te vergemakkelijken . De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren, maar in het geval dat u dit wilt voorkomen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Als de klant liever geen cookies ontvangt, bijvoorbeeld door de instelling in zijn / haar browser te wijzigen, kan de klant mogelijk nog steeds de meeste functies van onze website gebruiken, inclusief de mogelijkheid om items te kopen.

b) Gevoelige informatie

IF verzamelt alleen gevoelige informatie (bijv. Gezondheidsinformatie) waar het redelijkerwijs noodzakelijk is voor IF om zijn functies of activiteiten uit te voeren en u daarvoor toestemming hebt gegeven, of als wij daartoe verplicht of wettelijk verplicht zijn.

c) Verzameling van persoonlijke informatie door derden Een aantal derde partijen (bijv. leden van het IF Online Boutiques-programma), die werken met het merk inti ferreira en onder de distributie van IF , kunnen de persoonlijke informatie van de klant verzamelen (bijv. wanneer de klant lid wordt van hun mailinglijst , of het opnemen van artikelvoorkeuren van de klant). IF is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze derden en dit beleid is niet op hen van toepassing. Deze bedrijven moeten hun eigen privacybeleid hebben, dat wij de klant adviseren te lezen alvorens zijn / haar persoonlijke informatie aan hen te verstrekken.

3. Waarom persoonlijke gegevens van klanten worden verzameld

a) Voornaamste redenen

De belangrijkste redenen waarom IF persoonlijke informatie verzamelt, bewaart, gebruikt en openbaar maakt, zijn:

- om transacties in fysieke boetieks of online te verwerken en producten / diensten te leveren;

- om elke vorm van loyaliteitsrelatie te bieden;

- om de producten / diensten van IF of van de vertegenwoordigde / gedistribueerde merken te promoten, hetzij via direct marketing, evenementen en wedstrijden, public relations en sociale media;

- om onderzoek en / of statistische analyse uit te voeren ten behoeve van de klant (bijvoorbeeld om de klanttevredenheid en het product / de service te verbeteren);

- Om te helpen bij het afstemmen van bestaande of nieuwe reeksen producten / diensten of aanbiedingen en om de selectieve targeting van promotionele aanbiedingen en kansen te vergemakkelijken;

- Om de veiligheid van IF fysieke boetieks waaronder diefstal en preventie van fraude te beschermen;

- Om problemen op te lossen, vragen te beantwoorden en te reageren op sociale media;

- Voor algemene planning en administratie;

IF kan ook persoonlijke informatie ophalen, bewaren, gebruiken en bekendmaken voor verschillende doeleinden zoals beschreven op het moment van ophalen of die vereist of geautoriseerd zijn door of krachtens de wet en waarvoor de klant zijn / haar toestemming heeft gegeven;

b) Direct marketing

Door het geven van zijn / haar adres, e-mailadres en telefoonnummers IF en dit privacybeleid te aanvaarden, stemt de klant om IF om contact met hem / haar in het kader hierboven vermeld. Deze informatie kan in verschillende vormen worden verzonden, zoals onder andere per post, e-mail, sociale media en telefoon. De klant heeft echter altijd het recht om af te zien van elke service. Inti ferreira's nieuwsbrief verzonden door IF bevat bijvoorbeeld een "Abonnement opzeggen" -faciliteit en een link naar een "Voorkeurencentrum" waar de klant zijn / haar gegevens kan bijwerken. Klant kan ook contact met ons opnemen via e-mail op info@intiferreira.eu, onze klantenservice bellen op +31703452928 of een brief sturen naar onze klantenservice op Annastraat 8, 2513 AT Den Haag, Nederland en vragen om af te zien van elke niet-gewenste service verstrekt.

c) E-mails en elektronische communicatie

Als de klant een e-mailadres of telefoonnummer aan IF geeft, stemt de klant ermee in dat IF elektronische middelen gebruikt om via dat e-mailadres of telefoonnummer met de klant te communiceren (bijvoorbeeld om kennisgevingen of herinneringen te verzenden). De klant kan echter de voorkeur geven aan zijn / haar persoonlijke e-mailadres of telefoonnummer om te voorkomen dat bijvoorbeeld een telefoonnummer wordt gebruikt door zijn / haar collega's.

d) Uitwisseling van persoonlijke gegevens van klanten met andere partijen

IF kan de persoonlijke informatie van de klant met derde partijen uitwisselen voor de hierboven genoemde doeleinden, zoals financiële instellingen voor kredietverificatie en betalingsverwerking, gecontracteerde dienstverleners of partners van IF (bijv. Leden van inti ferreira's online boetiekprogramma IFOB, agenten, IT-dienstverleners, marketing- en communicatiebureaus, enz.) En andere derde partijen die IF- producten / -diensten aanbieden. IF kan ook persoonsgegevens van klanten uitwisselen met regelgevende, onderzoekende of overheidsinstanties in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. IF kan een van deze derde partijen vragen om rechtstreeks contact op te nemen met de klant voor een specifiek doel in verband met de levering van de relevante producten / diensten en om feedback te vragen over de verzamelde informatie.

4. Datakwaliteit en beveiliging

IF bewaart persoonlijke informatie in verschillende mediumtypen, zoals afgedrukte documenten, e-mailcontactlijsten en elektronische databases. IF neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat:

- de verzamelde persoonlijke informatie die eventueel wordt gebruikt en bekendgemaakt, nauwkeurig, bijgewerkt, volledig en relevant is (indien gebruikt en bekendgemaakt);

- de door IF bewaarde en gebruikte persoonlijke informatie wordt voorkomen tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang en elke vorm van interferentie die kan leiden tot verlies, wijziging of openbaarmaking;

- de persoonlijke informatie die niet langer nodig is voor de bovengenoemde doeleinden wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt (bijvoorbeeld door deze permanent te de-identificeren);

De klant kan IF helpen zijn / haar informatie bijgewerkt te houden door ons te informeren over wijzigingen in zijn / haar persoonlijke gegevens.

een beveiliging

IF neemt aanzienlijke maatregelen om persoonlijke informatie te beveiligen, zoals websitetoegang via een beveiligd protocol, beveiligingsmaatregelen voor de toegang tot IF- informatietechnologiesystemen, inclusief interne en externe cloud, gecontroleerde toegang tot IF- lokalen, beleid inzake documentopslag, beveiliging van activa en personeel evenals procedures voor training en werkplek. Hoewel we ernaar streven om de persoonlijke informatie van haar websitegebruikers te beschermen, kan IF de veiligheid van de informatie die een klant online vrijgeeft niet garanderen. Als de klant bezorgd is over het verzenden van informatie via internet, kan hij / zij contact opnemen met IF zoals uiteengezet in paragraaf 3 c).

b) Websites van derden

IF biedt soms links naar websites van derden (dwz niet gecontroleerd door IF ) voor het gemak van de klant. IF is echter niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, beveiliging en privacy van deze websites, die niet onder dit privacybeleid vallen.

5. Toegang en correcties

IF Klantenservice staat ter beschikking van de klant om de toegang tot en correctie van de bewaarde persoonlijke informatie te vergemakkelijken. We kunnen de identiteit van de klant verifiëren voordat we toegangs- of correctieverzoeken verwerken, om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie in het bezit van IF voldoende wordt beschermd.

a) Toegang

IF kan de klant in het algemeen binnen een redelijke termijn van maximaal 45 dagen toegang geven tot zijn / haar persoonlijke informatie, behoudens enkele uitzonderingen die door de wet zijn toegestaan. IF kan echter een vergoeding vragen om de redelijke kosten te dekken die zijn gemaakt om de informatie te vinden en aan de klant te verstrekken.

b) Correcties

IF tracht de persoonlijke informatie van de klant te corrigeren wanneer deze onjuist wordt bevonden. Of de klant ons vraagt om zijn / haar persoonlijke informatie die door IF wordt bewaard en beheerd, te corrigeren, of als we bewijs hebben dat de persoonlijke informatie van de klant door IF onnauwkeurig, irrelevant of misleidend is, neemt IF , in overeenstemming met het doel van die persoonlijke informatie, redelijke stappen om deze te corrigeren en ervoor te zorgen dat de informatie juist, volledig, bijgewerkt, relevant en niet misleidend is.

6. Vragen of klachten

Voor meer informatie over de manier waarop IF persoonlijke informatie van klanten beheert, of vragen met betrekking tot ons Privacybeleid, of een klacht wilt indienen met betrekking tot een vermeende inbreuk op de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact op met onze klantenservice via:

- Post: Klantenservice, IF - inti ferreira, Annastraat 8, 2513 AT Den Haag, Nederland

- E-mail: info@intiferreira.eu

- Online: contactformulier beschikbaar op www.intiferreira.eu/contact-us

- Telefoon: +31 70 3452928

Alle klachten die door de klantenservice worden ontvangen, worden tijdig en redelijk behandeld in overeenstemming met de context van de klacht. Over het algemeen streeft IF ernaar de klacht binnen 30 dagen te beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van de zaak en het bijbehorende onderzoek, kan het echter langer duren. In dat geval neemt IF contact op met de klant om hem / haar te informeren wanneer een reactie wordt verwacht.

IF kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie ervan staat altijd op de website van IF , maar de klant kan een exemplaar ervan aanvragen via onze klantenservice op +31703452928.